A csi levegőt, életerőt, energiát jelent.
A kung jelentése: tartós erőkifejtés, munka.


A csikung tehát az életenergia hosszantartó művelése, fejlesztése.
A csikung egy gyűjtőfogalom, amit a kínai egészségmegőrző gyakorlatok széles körére használunk.
Ez az ősi módszer egyesíti
- a mentális koncentrációt,
- a légzéstechnikát és
- a testmozgást annak érdekében, hogy aktiválja és karban tartsa az életenergiánkat.Hajdú Zoli alkotása
Az egészség feltétele ugyanis a testünk energiacsatornáiban akadálytalanul áramló életenergia.
Ha pontosabban akarjuk meghatározni, hogy mi a csi, akkor azt tapasztaljuk, hogy mind a mai napig nem találtak rá mindenki által elfogadott, tudományosan megalapozott meghatározást. Sokféleképpen próbálták meghatározni, úgymint elektromos, mágneses, hő vagy másmilyen energiát. De akik közelebbről tanulmányozták, úgy vélik, hogy egyik sem a megfelelő, hiszen a csi a fenti energiaféleségek bármelyikeként is megjelenhet.


A kínaiak szerint a csi a világegyetemet betöltő energia vagy természeti erő.


Alapvetően három csit különböztetnek meg.
* Ezek közül az első a kozmosz saját csije, amit égi csinek neveznek.
* A második a földi csi, amit az égi csi irányít.
* Végül a földi csin belül minden embernek, állatnak, növénynek van saját csije.
Minden természeti dolog, beleértve az embert is, az égi és a földi csi természetes ciklusain keresztül növekszik, változik. A természeti folyamatok állandó változásainak és a ciklusok körforgásának hajtóereje a csi mezők egyensúlyának megtartása vagy visszaállítása. Ezek a ciklusok lehetnek napi, havi, évi, 12 és 60 éves ciklusok is.


Az emberi csi -számunkra különleges volta miatt- elkülönül a többi csitől, ezért ezt tanulmányozták legalaposabban.


Az emberi csit is az égi és a földi csi irányítja, befolyásolja.


Az emberi csiről felhalmozott tudás eredményesen hasznosítható az egészségmegőrzésben, a gyógyításban, a hosszú élet elérésében,a spirituális fejlődésben, vagy a harcművészetekben is.


Mi is a természet részei vagyunk és résztvevői a természet ciklusainak, állandó változásainak.
Mivel a csikungot sok ezer éven keresztül művelték, fejlesztették, ezért számtalan csikung rendszer alakult ki.
További részletek: itt